мај 6, 2021

Поглавје 1: Рана американска литература до 1700 година и пуританизам

Source: https://www.paulreuben.website/pal/chap1/1intro.html Краток вовед  © Paul P. Reuben (Пол Рубин) 6 септември 2019 година Е-пошта Две важни населби во Нова Англија Пристигнува предводникот на Колонијата Плимут Мејфлор – водач во 1620 година – Вилијам Брадфорд Доселеници познати како аџии и сепаратисти „Договорот од Мејфлор“ обезбедува социјална, религиозна и економска слобода, додека сеуште ги одржува врските со Велика Британија. Колонија во […]

декември 3, 2020

Поглавје 3: Деветнаесетти век до 1865 година Романтизам

Source: https://www.paulreuben.website/pal/chap3/3intro.html © Paul P. Reuben/Пол П. Рубин 7 септември 2019 година Краток вовед Елементи на романтизмот 1. Граница: огромна површина, слобода, без географски ограничувања. 2. Оптимизам: поголем отколку во Европа поради присуството на граница. 3. Експериментирање: во науката, во институциите. 4. Мешање на раси: имигрантите во голем број пристигнуваат во САД. 5. Раст на индустријализацијата: […]

септември 25, 2020

Раноамериканска литература 1700-1800

Source: https://www.paulreuben.website/pal/chap2/2intro.html © Paul P. Reuben   10 септември 2019 година   Пол П. Рубен Поглавје 2: Раноамериканска литература 1700-1800 Краток вовед I. Заеднички верувања 1. Вера во природната добрина – човекот се раѓа без дамка или грев; концептот на  табула раса  или празно ливче. 2. Перфективност на човечко суштество – можно е да се подобрат ситуациите на раѓање, […]