мај 24, 2016

Царството Небесно

Source: http://www.mat.univie.ac.at/~neum/sciandf/eng/heaven.html Марко 4: 26-32; Matth. 13: 24-52 Види исто така и во Царството Небесно: Параболи за научници ________________________________________________________________________________ Модерната христијанската порака често звучи како, ” да биде активна, на друг начин небесното царство нема да дојде! ” Но, пораката на Исус е различен, ” Обнови себе, за небесното царство е близу! ” (Matth . 3: 2), […]