ноември 28, 2017

Структура на Кинескиот Календар од Страна

Original page: https://hermetic.ch/cal_stud/chinese_cal.htm

Peter Meyer

1. Вовед

Постојат две кинески календари, соларен календар и лунарниот календар (последново е исто така “лунисоларен” календар, бидејќи тоа повеќе или помалку престој во синхронизација со сончевата година). И двете календари зависи од времето на одредени астрономски настани, како што се темни месечини и зима солстициумите. За барем неколку века (според некои научници, од 5-ти В. п.н.е.) за време на овие настани се утврди не со набљудување туку со пресметка, па овие календари може да се класифицираат како  правило-базирани.

Кинеската соларниот календар се состои од низа на соларни години кои не се поделени во месеци, туку во 24 периоди кои почнуваат на “соларни термини” (види подолу). Кинеската лунарниот календар се состои од низа на Месечината години кои се поделени во 12 или 13 лунарни месеци. А соларни година започнува на (северен) зимската краткоденица, кој е на или околу 22 декември во Календар нашата ера. А лунарниот месец започнува од денот на темна месечина. На почетокот на лунарна година (на пример, лунарната нова година е ден) е многу тешко да се дефинира (но види подолу); таа секогаш започнува од околу 20-тиот јануари до околу 20-ти февруари односно, околу еден месец или така по почетокот на кинески соларни година.

На кинескиот календар претпоставува меридијан од 120 степени Исток (120° E). Ова значи дека на ден (или подобро, нихтемерон, еден ден и една ноќ) е донесена за да ја стартувате од полноќ Пекинг стандардно време (БСТ = УПН = GMT + 8) на следната полноќ БСТ. Ова е во контраст со Календар нашата ера, каде што нихтемерон тече од полноќ по Гринич (GMT), на следната полноќ според зоната GMT. Временската разлика меѓу Пекинг и Лондон е осум часа, па нихтемеронs (или нихтемера) во кинески календар започне осум часа порано од нихтемерон во Календар нашата ера.

Пред да продолжите понатаму ќе се дефинираат некои термини:

А темна месечина се случува кога сонцето и месечината се астрономски конјункт (или поточно, кога било центар на Месечината се наоѓа на линијата што ги поврзува центарот на Земјата и Сонцето или со авион е дефинирано од страна на Сонцето, Земјата и Месечината е нормална орбитална рамнина на Земјата).

Терминот “Млада месечина” не се користи тука, бидејќи тоа е двосмислена. Тоа може да значи или темна месечина или фаза на месечината кога полумесечина е првата видлива (во која смисла еден месец во муслиманскиот календар започнува на новата месечина).

А лудација е усвојувањето на Месечината од една темна месечина на следната. А лудација започнува во темно месечината (астрономски спој на Сонцето и Месечината), а следниот темна месечина го означува почетокот на следниот лудација.

На рамноденица случува кога агол формиран во центарот на Земјата помеѓу неговата оска на ротација и линијата што ги поврзува Земјата до Сонцето е под прав агол. Во таква точка во орбитата на Земјата на должината на денот и ноќта е речиси еднакво (но не е точно еднакви, поради атмосферски прекршувањето на сончевите зраци во близина на хоризонтот и практиката на мерење на почетокот и на крајот на денот од првиот или последно појавување на сонцето). Во северниот дел на пролетната рамноденица се јавува околу 20-тиот март секоја година, и во северниот есенската рамноденица се јавува околу 21-от септември.

А краткоденица се случува кога овој агол достигнува максимум или минимум. Во таква точка на траењето на денот и ноќта е или најдолгата или најкратката. Во северниот дел на зимската краткоденица се јавува околу 21-от декември секоја година, и во северниот летната долгоденица се јавува околу 21-от јуни.


 

2. Кинеските и Западните Години

На кинескиот календар користи циклуси на шеесет години. Една година во рамките на циклусот е назначен од страна на комбинација на името на елемент (на пример, “Вода”) и името на животните (на пример, “зајак”):

 

Дрво Оган Земјата Метал Вода
Стаорец Волот Тигар Зајакот Змеј Змија Коњ Овци Мајмун Пилешко Куче Свиња

За ред во кој различните елементи-животински-одредено години се случи во рамките на циклусот на шеесет години (дрво Стаорец, дрво-Ox, оган-тигар, …) види  Интерконвертирање кинеските и западните години.

Една кинеска година е уникатно утврдени со името на елемент, името на животните и број еден циклус, на пример, вода змеј година во 21-от циклус.

Уште од годините на кинескиот календар се поклопува со години Календар ера (иако тие не се преклопуваат точно) секоја година на одредена позиција во одреден циклус во кинески календар може да биде уникатно поврзани со една година во ера календар под услов една таква корелација е позната. Всушност два такви корелации се користи од страна на различни научници: На првата година на прв циклус е во корелација или со -2696 CE (т.е. 2697 п.н.е.) или со -2636 CE (т.е. 2637 п.н.е.). 2004 е дрво Мајмун година во Циклус 79 (според првата корелација) или во Циклус 78 (во зависност од секунда).


 

3. Кинески соларниот календар

Како што е наведено погоре, еден кинески соларната година секогаш започнува на зимската краткоденица. Тоа може да се смета на (i) како што се протега од точниот момент на зимската краткоденица на точниот момент на следниот зимската краткоденица или (ii), како што се протега од полноќ (Пекинг време) на почеток на денот, во текот на кој зимата краткоденица се случува на полноќ (Пекинг време) на почеток на денот, во текот на кој се случува следниот зимската краткоденица. Ние би можеле да го нарекуваме овие “астрономски” и “календарски” соларни години.

Астрономски сончевата година е поделена на 24 периоди. Времето на почетокот и на крајот од овие се нарекуваат “соларни термини”. Овие се означени од страна на симболи J1, Z1, J2, Z2, …, J12, Z12. Двете (северна) солстициумите и двете рамноденица совпаѓа со четири од овие соларни термини, како што следува:

 

пролетната рамноденица (VE) Z2
летната долгодневица (СС) Z5
есенската рамноденица (AE) Z8
зимската краткоденица (WS) Z11

 

(На “големи соларни термини”, исто така познат како “Чи Џунг”) Другите осум на Z) се појавуваат на еднакви (или речиси еднакви) интервалите помеѓу овие четири Зи. На тој начин, големи соларни термини се, како броеви на час на часовникот, со пролетната рамноденица во 2 часот, итн (и мали соларни термини, на J е, по повод одбележувањето на половина часа).

На Z и на JПостојат две варијанти на кинески соларни календар. Тоа се користи за да се дефинираат така што периодот од секоја соларни мандат на следната е точно 1/24 астрономски соларна година, односно околу 15,22 дена. Ова се нарекува “значи Сонце” варијација.

Во 17 век Кинески календричари усвои пресметки врз основа на вистински движењето на Земјата и Сонцето, и во оваа варијација на соларниот календар секоја соларни мандат се состои од времето потребно за Земјата да се движат точно петнаесет (= 360/24) степени во својата орбита (почнувајќи од краткоденица или рамноденица). Ова се нарекува “Точно сонцето” варијација. Од Земјата се движи во малку различна брзина на различни места во својата орбита (што се движи малку побрзо кога е поблиску до Сонцето), тоа значи дека во Точно варијација Сонцето периодот од една соларна мандат на следната не е секогаш иста.

Поточно кажано, соларни термини се точки во времето, имено, на времето во кое Сонцето (како што се гледа од Земјата да се патува по должината на еклиптика) достигнува 0°, 15°, 45°, …, мерено од рамноденица или рамноденица . А соларни терминот исто така може да се сфати како еден период на време, имено, во периодот меѓу две такви соларни термини. На тој начин можеме да кажеме дека (во оваа смисла) на сончевата година е поделена на 24 соларни термини.

Иако има 12 парови на соседните соларни термини, еден пар на соларни термини не може да се смета како “месец”. Сончевата година е делив на соларни термини, но не во месеци. Обид да се стори тоа (како што се прави во Википедија) мешавини на астрономски на фактите зошто лунарна година понекогаш има 12 месеци, а понекогаш има 13 месеци.

Исто како што “соларната година” има две значења, астрономски и календарски, па “соларни терминот” може да се смета на (i) како што се протега од точниот момент на соларна мандат како што е дефинирано погоре, за да точниот момент на следниот соларни рок (на “астрономски соларни терминот”) или (ii), како што се протега од полноќ (Пекинг време) на почеток на денот, во текот на кој (се случува во првата смисла) Сончевиот рок на полноќ (Пекинг време) на почетокот на ден во текот на кој следниот соларен рок случува (а “календарски соларни терминот”).

На денот на кој календарски соларни мандат почнува во кинескиот соларниот календар е ден во кој се јавува астрономски соларни рок. На пример, ако на денот на зимската краткоденица се случува во 23:03 тогаш календарски соларни рок Z2 започнува на полноќ (Пекинг време) на почетокот на тој ден.

24 календарски соларни термини во календарски соларни година се нумерирани од 1 – 24 (1 = Z11, 2 = J12, 3 = Z12, 4 = J1, 5 = Z1, и така натаму). Во рамките на календарски соларни рок деновите се нумерирани од 1, 2, … Така датум во соларниот календар може да се претстави со четири пати поголем од формата циклус-позиција-сонтертерм ден, каде cpsd означува ден d (1-16) на соларна парк s (1-24) од година во позиција P (1-60) во циклусот  c. Така низа на датуми во кинескиот соларниот календар изгледа вака:

1-59-24-14, 1-59-24-15, 1-60-01-01, … 1-60-24-16, 2-01-01-01, …
Како што е наведено во претходниот дел секоја позиција во циклус е поврзана со уникатна комбинација елемент животно, па така, на пример, “1-59-24-14”, исто така, може да се изрази како “На 14-от ден од последните сончеви рок од годината на вода куче во 1 циклус”.

Датуми во кинески соларна календарот може да бидат означени со CHS, како во “2-01-01-01 CHS”.

 

4. Кинески месечината Календар

Дефиницијата на лунарниот календар зависи од дефиницијата на соларниот календар, но не и обратно.

На првиот ден од лунарниот месец започнува на полноќ (Пекинг време) на денот во кој се јавува темно Месечината. Така, еден лунарен месец секогаш тече од денот на темнината Месечината до, но не вклучувајќи го и денот на следниот темна месечина. Тоа е така тавтолог (а со тоа точно) да се каже дека темната месечина секогаш се случува на првиот ден од лунарниот месец.

Оваа серија на лунарни месеци е поделен во лунарни години, кој се состои од или дванаесет или тринаесет лунарни месеци. Месеци се означени со броеви од “1” до “12” или (кога една година содржи тринаесеттиот месец) со броеви-плус-ѕвезда, на пример, “9*”.

Начинот на серија на лунарни месеци е поделен во лунарни години е како што следува:

Nian е период на целиот број на лунарни месеци измислица лунарна година, со почетокот на месецот “1”. A Nian се состои од 12 или 13 месеци. А поврзани концепт е sui, што е период на целиот број на лунарни месеци, така што првиот месец од периодот содржи зимската краткоденица. А sui исто така се состои или од 12 или 13 лунарни месеци. А sui во голема мера се поклопува со соларна година, но може да почне до речиси еден месец пред почетокот на сончевата година (кога зимската краткоденица се случува во близина на крајот на првиот месец од sui).

Размислете за серија на лунарни месеци поделен во suis. Размислете за одредена sui. Ако таа има дванаесет месеци потоа месеци треба да се означува со “11”, “12”, “1”, “2”, …, “10”. На тој начин, третиот месец ќе биде првиот месец од Nian која во голема мера се совпаѓа овој sui.

Да претпоставиме дека, од друга страна, дека има тринаесет месеци во sui. А sui може да содржи само дванаесет големи соларни услови (Z, или Џунг Чи, опишана погоре), така што барем еден од месеците не содржи големи соларни рок. Првиот месец кој не содржи големи соларни термин е истакнат како “скок” месец (ака на “интеркаларна” месец). Првиот месец во sui не може да биде скок месец поради тоа што содржи соларни рок Z11. На десетина други не-скок месеци се означува со “11”, “12”, “1”, …, “10”. месец Скокот има ист број како предходниот месец. Скок месеци се одликува со ѕвездичка или знакот плус, така што, на пример, месец “4” може да биде проследено со скок месец “4 *” (или “+4” или “4+”), што е проследено со месец ” 5 “.

А датум во кинески лунарниот календар може да биде претставен од страна на четири пати на формата циклус-та положба-месец [*] – ден, каде што CPM [*] – D означува ден d (1-30) на месец s (1-12) – скок месец, ако ова е s* – на годината во позиција P (1-60) во циклусот в. Така низа на датуми во кинескиот лунарниот календар изгледа вака:

1-59-11-29, 1-59-11-30, 1-59-11 * -01, …, 1-59-11 * -29, 1-59-12-01, …, 1-59- 12-30, 1-60-01-01, …
Како и со соларни датум и број на позиција во циклус може да се замени со комбинација елемент животно.

Датуми во кинескиот лунарниот календар можат да бидат означени со CHL, како во “1-60-01-01 CHL”.

Странство кинески број години последователно, како и во Грегоријанскиот календар, со 4709 кинеска година одговара на Грегоријанскиот 2011 година Така, во странство кинески датум “4709-07-13 CHL” означува истиот ден како и циклус-позиција датум “79-28- 07-13 CHL”.

5. Споредба со Грегоријанскиот календар

Нова Година во кинески лунарниот календар може да се случи на било кој датум во Грегоријанскиот календар од 21. јануари – 21 февруари (иако не сите датуми се подеднакво веројатно).

Нова Година во Грегоријанскиот календар секогаш се случува околу една недела откако северниот зимската краткоденица, а во просек Нова Година во кинески календар се случува околу половина пат меѓу кои краткоденица и северниот дел на пролетната рамноденица.

Една година според грегоријанскиот календар секогаш има 12 месеци, додека една година во кинескиот календар обично има 12, но за околу една година во три Таа има 13 месеци.

Еден месец во Грегоријанскиот календар може да има било кој број на денови од 28 преку 31. Еден месец во кинескиот календар секогаш има или 29 или 30 дена.

Еден месец во кинескиот календар секогаш почнува во темно месечината и на полна месечина секогаш се случува во средината на месец. Во григоријанскиот календар темно месечината и полна месечина може да се случи во секое време во текот на еден месец.

Традиционално поврзани со (иако не е формално дел од) Грегоријанскиот календар е циклус од 7 дена (“недела”). Не постои такво циклус во кинескиот календар; наместо тоа постојат циклуси од 60 дена, 60 месеци и 60 години.

Секој ден, месец и година на кинескиот календар е традиционално поврзани со еден од дванаесетте животни и еден од петте елементи. Не постои такво здружение во Грегоријанскиот календар, иако месеци се лабаво поврзани со астролошките знаци на зодијакот (чии периоди се надомести од месеци за околу девет дена).

Грегоријанскиот календар е базирана на правила (иако само мал дел од луѓето можат да го изнесе своето годишно владеење скок правилно), додека кинескиот календар зависи од точно пресметување на времето на темно месечини и соларни термини (што мора да се направи од страна на календарски експерти користење астрономските методи и податоци).

Сигурен конверзија помеѓу датуми во Грегоријанскиот календар и датуми во кинескиот лунарниот календар е тоа можно само со помош на ваквите пресметка, која се врши од страна на компјутерски софтвер, како што се Chinese Calendrics.