мај 2, 2019

Слики за бубачки (макро фотографија со инсекти)

Source: http://www.mplonsky.com/photo/article.htm М. Плонски (M. Plonsky) Една статија за техниките кои се вклучени. version 1.32, 11-14-03. All information and images in this article Copyright © 2002-2019 M. Plonsky Вовед Јас сум професор (експериментална психологија, не ентомологија). Почнав да скенирате слики во 1989 година за вклучување во мојот предавања дека проектиран во предниот дел од училницата. Купив дигитален фотоапарат во 2000 […]