мај 2, 2019

Користење на отпадните материјали: повторна употреба, рециклирање, обновување на енергија

Source: http://www.seas.columbia.edu/earth/RRC/waste_material_utilization.html Рециклирањето е составен дел на секој систем за управување со отпад, бидејќи претставува клучна искористена алтернатива за повторна употреба и за обновување на енергијата (отпад-до-енергија, WTE). Која опција е конечно избрана зависи од квалитетот, чистотата и состојбата на пазарот. Барањата за квалитет за отпадните материјали се движат од повторна употреба до обновување на енергијата […]

октомври 21, 2016

Зелената Револуција во Пенџаб

Source: http://livingheritage.org/green-revolution.htm Авторот: Вандана Шива Од “Екологистите”, вол. 21, № 2, март-април 1991 година, репродуциран со дозвола на уредникот Зелената револуција беше неуспешна. Тоа доведе до намалување на генетска разновидност, подложност на штетници, ерозија на почвата, недостаток на вода, намалување на плодноста на почвата, микрохранливи недостатоци, загадување на почвата, намалување на достапноста на здрава храна култури за […]